Аналіз грунту

 

«Компанія Агромаркет» надає послуги по агрохімічному обстеженню ґрунтів, яке проводиться на базі всесвітньо відомої англійської аналітичної лабораторії Yara Analytical Serviсе,, що має багаторічний досвід проведення агрохімічних аналізів ґрунту, рослинної тканини та добрив. На основі результатів лабораторії ми будуємо системи живлення культурних рослин. Також проводимо розрахунок норм добрив під заплановану врожайність культур залежно від грунтово-кліматичної зони вирощування, типу ґрунту та вмісту елементів живлення в ньому.

Важливість агрохімічного обстеження ґрунтів базується на наступних чинниках:
  • втрата природної родючості ґрунтів, за рахунок нераціонального сільськогосподарського використання;
  • кожна рослина потребує збалансованого постачання елементів живлення протягом вегетації, для максимального відтворення свого біологічного потенціалу;
  • знання про наявність доступних елементів живлення в ґрунті є ключовим фактором для рентабельності вирощування культур;
  • рослини потребують різної кількості основних елементів живлення та мають різну чутливість до нестачі мікроелементів.
Агрохімічний аналіз ґрунту - це швидкий, економічний та надійний спосіб побудови якісної системи живлення рослин та збільшення рентабельності агровиробництва.
 
Проведення агрохімічного аналізу ґрунту гарантує:
  • підвищення урожайності сільськогосподарських культур;
  • підвищення родючості ґрунту;
  • зменшення затрат на закупівлю, перевезення та внесення мінеральних добрив;
  • контролювання росту та розвитку культур;
  • застосування лише тих елементів живлення, до яких чутлива рослина та яких бракує в ґрунті (закон мінімуму);
  • зменшення негативного впливу від нераціонального внесення мінеральних добрив нанавколишнє середовище.Агрохімічний аналіз грунту  (Широкий спектр агрохімічних та фізико-хімічних показників ґрунту: доступних рослинам сполук фосфору (Р), обмінного калію (К), рухомих – кальцію (Ca), сірки (S), натрію (Na), магнію (Mg), заліза (Fe), марганцю (Mn), міді (Cu), цинку (Zn), бору (B), молібдену (Mo), кислотність ґрунтового розчину (рН) та ємність катіонного обміну а також надання  рекомендацій по проведенню позакореневих підживлень)*

5-35 зразків

2000 грн. без ПДВ

 36 - 50 зразків

1800  грн. без ПДВ

51 - 70 зразків

1600 без ПДВ

71 і більше зразків

1500 грн. без ПДВ

* - терміни проведення аналізів грунтів в кожному окремому випадку погоджуються Сторонами окремо 

Послуга надається від 5 замовлень і більше


Телефонуйте за номером 

050-46-85-468

050-14-24-436